wybór podmiotu obsługującego realizację zakupów w ramach umowy Microsoft Product and Services (MPSA) z dnia 2015 – 09 – 22, konta zakupowego edukacyjnego

Sygnatura: 
DP/371/70/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Cze 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/351548