Remont pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/77/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/354139

 

UWAGA!

Postępowanie prowadzone w trybie elektronicznym.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/354139