Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D)

Sygnatura: 
DP/371/74/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Lip 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/355572

 Uwaga:

postępowanie prowadzone w całości w formie elektronicznej.

Szczegóły pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/355572