Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap

Sygnatura: 
DP/371/79/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Cze 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/355781