Jednorazowa dostawa toreb drelichowych z nadrukiem

Sygnatura: 
DP/371/81/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Lip 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/356678

Uwaga:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/356678