Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych – cz. I przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych

Sygnatura: 
DP/371/78/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Lip 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/356994

 Uwaga!

Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/356994