Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników do Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/90/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lip 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/363534

 

UWAGA !

Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/363534