wznowienie wsparcia producenta do posiadanych 24 szt. licencji oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise Plus na okres 12 miesięcy.

Sygnatura: 
DP/371/95/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lip 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/363974