dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG)

Sygnatura: 
DP/371/99/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Sie 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/366514