Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Sygnatura: 
DP/371/103/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/369152

 

Uwaga!

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej !

https://platformazakupowa.pl/transakcja/369152