dostawę sprzętu do laboratorium mobilnego w ramach projektu RID

Sygnatura: 
DP/371/106/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Wrz 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/369297