Dostawa materiałów promocyjnych i biurowych na potrzeby projektu Doskonała nauka – Implikacje zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej i e-gospodarce, nr umowy DNK/SP/464735/2020

Sygnatura: 
DP/371/108/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Sie 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/371007

 Uwaga

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej. 

Pełna dokumentacja postępowania pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/371007