Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Sygnatura: 
DP/371/114/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Wrz 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Postępowanie hybrydowe: pełne informacje w SIWZ i pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/373925