Uniwersytet Szczeciński: dostawa drobnego sprzętu badawczo -laboratoryjnego na potrzeby projektu BIOG-NET nr projektu POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Sygnatura: 
DP/371/123/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Wrz 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. szczegóły: https://platformazakupowa.pl/transakcja/377354