Prace remontowe w pomieszczeniach budynku Domu Studenta nr 3 oraz hydroforni przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/126/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Paź 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie https://platformazakupowa.pl/pn/usz lub pisemnie Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej: