budowa windy zewnętrznej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj”

Sygnatura: 
DP/371/125/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Paź 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/ lub na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205 , al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dokumentację mozna usykać pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/385395