dostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, laptopy

Sygnatura: 
DP/371/133/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/387298 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

dokumentacja postepowanie jest dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/387298