Dostawa czasopism zagranicznych i krajowych w roku 2021 dla Biblioteki Głównej oraz innych jednostek organizacyjnych uczelni

Sygnatura: 
DP/371/134/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Lis 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Składanie ofert drogą elektroniczną

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/389972