Dostawa mikroskopów z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym w ramach Projektu EkoBarkod - metody molekularne w walce z inwazją obcych gatunków (II edycja)

Sygnatura: 
DP/371/149/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. Więcej informacji: https://platformazakupowa.pl/transakcja/392300