Dostawa odczynników do eksperymentów z zakresu biologii molekularnej w ramach Projektu SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sygnatura: 
DP/371/151/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/393944 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin (pok. 205)

dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/393944