Dostawa odczynników do eksperymentów z zakresu biologii molekularnej w ramach Projektu EkoBarkod dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/152/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Lis 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/394444 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin (pok. 205)

 Dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/394444