Zakup sprzętu IT i RTV na potrzeby Działu Promocji Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/144/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lis 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/396321 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin (pok. 205):

dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396321