Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/171/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/396507 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 dokumentacja postepowania jest dostępna pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396507