Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00.

Sygnatura: 
DP/371/146/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Gru 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/404298