Dostawa ściany wizyjnej złożonej z monitorów z matrycą typu videowall na statywie wolnostojącym mobilnym (na kołach)

Sygnatura: 
DP/371/186/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sty 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
W formie pisemnej: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin (pok. 205); elektronicznie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/408571

Postępowanie hybrydowe. Pełne informacje w SIWZ i pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/408571