Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
K-ZP.381.02.2021.KO
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/420223

 dokumentacja zamieszczona na stronie: 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/420223