Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie

Sygnatura: 
K-ZP.381.04.2021.AKW
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/425369

 

Dokumentacja postępowania została zamieszczona pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/425369