Marketing wewnętrzny w procesie kształtowania zaangażowania pracowników

Sygnatura: 
K-ZP.381.13.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Kwi 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/439198