Przeprowadzenie badań marketingowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
K-ZP.381.12.2021.AKW
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Kwi 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/441978