Usługa prowadzenia kursu języka obcego z certyfikatem w ramach projektu dydaktycznego „Studia dualne – Nauczyciel i Artysta”, WND-POWR.03.01.00-00-DU67/18 Kurs języka angielskiego

Sygnatura: 
A-ZP.381.14.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Kwi 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/447385