Wydanie monografii w pełnym cyklu „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących”

Sygnatura: 
A-ZP.381.30.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Maj 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/461078