Wydanie monografii naukowej autorstwa dr hab. Blanki Tundys, prof. US., mgr inż. Konrada Henryka Bachanka oraz mgr Ewy Puzio pt.: „Smart City – teoria i praktyka”

Sygnatura: 
A-ZP.381.34.2021.AS
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Cze 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/468615