Usługi transportu autokarowego na terenie miasta Szczecin. Przewóz uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami w ramach projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03

Sygnatura: 
A-ZP.381.41.2021.AKZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Cze 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

https://platformazakupowa.pl/transakcja/469875