Podpisano Umowę na realizację dostaw na artykuły spożywcze

 W dniu 24.02.2017r. podpisano umowę na realizację dostaw na artykuły spożywcze z firmą F.H.U."CHEM-AJ" s.c. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka.

Telefon kontaktowy: (91) 48 25 920 od godziny 11:00

Fax:  (91) 48 25 920

mail: chemaj.szczecin@gmail.com

Termin realizacji dostaw cząstkowych do 8 dni kalendarzowych