Gadżety Ogólnouczelniane

W dniu 22.03.2017 podpisano umowę na Dostawę gadżetów do Uniwersytetu Szczecińskiego z Agnieszką Borowy prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy

Załączniki: