Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli laboratoryjnych do Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/221/39/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Meble laboratoryjne i biurowe
2010/S 115-174211

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
70-453 Szczecin
POLSKA
Tel. +48 914441151
Faks +48 914441065

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39180000, 39130000, 38000000
Podział na części
Tak, liczba zadań: 2
Wymagane wadia i gwarancje
18 000 PLN - dla obu zadań,
6 000 PLN - zadanie 1,
12 000 PLN - zadanie 2
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.7.2010 - 11:30