Remont instalacji wizualnej Auli Kongresowej w budynku WH US przy ul. Krakowskiej 71-79, Szczecin

Sygnatura: 
TP/371/64/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Kwi 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin