Umowa na dostawy tonerów i tuszy zamiennych

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 31.10.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a firmą BLACKLINE s.c., ul. Chmielewskiego 20C, 70-028 Szczecin na sukcesywne dostawy tonerów zamiennych dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty w niej określonej.

Załączniki: