Umowa na dostawy tonerów i tuszy zamiennych

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 02.12.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a firmą HAPRINT s.c., Ustowo 40M/14, 72-001 Ustowo na sukcesywne dostawy tonerów zamiennych dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty w niej określonej.

Załączniki: