Roboty budowlane

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
16/09/2020 - 11:30 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap 173 DP/371/113/20
07/08/2020 - 10:30 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap 194 DP/371/100/20
21/07/2020 - 10:30 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap 369 DP/371/88/20
16/07/2020 - 11:30 Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji c.o. przy ul. Wąskiej 14-15 w Szczecinie 333 DP/371/85/20
14/07/2020 - 11:30 Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji c.o. przy ul. Wąskiej 14-15 w Szczecinie 281 DP/371/85/20
30/06/2020 - 11:30 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap 459 DP/371/79/20
25/06/2020 - 08:30 Remont pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie 480 DP/371/77/20
17/06/2020 - 11:30 Remont dachu nad starą aulą w budynku przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie 369 DP/371/75/20
27/05/2020 - 11:30 Remont dachu nad starą aulą w budynku przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie 509 DP/371/65/20
31/03/2020 - 11:30 Remont boksów mieszkalnych w budynku Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie – piętra III-VI 1,114 DP/371/23/20