Roboty budowlane

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
26/08/2014 - 11:30 dostosowanie części niskiej obiektu dydaktycznego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie do potrzeb Wydziału Filologii US - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV 914 TP/371/160/14
22/08/2014 - 11:30 Budowę sieci komputerowej kat. 6 z wydzielonym zasilaniem komputerów 230 V na I piętrze budynku Berlin Uniwersytetu Szczecińskiego 930 TP/371/157/14
11/08/2014 - 11:30 Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej izagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie – 2etap – Przebudowa istniejącego budynku nr 4. 2,447 TP/371/121/14
08/08/2014 - 11:30 Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie – 1etap 1,145 TP/371/120/14
25/07/2014 - 12:30 Przebudowa budynku nr 7 – sala gimnastyczna (hala sportowa) usytuowanego przy al. Piastów 40B wSzczecinie w ramach projektu pn. Centrum Badań Strukturalno – Funkcjonalnych Człowieka. 1,416 TP/371/115/14
21/07/2014 - 11:30 Roboty posadzkowe w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów nr 6 w Szczecinie 816 TP/371/127/14
08/07/2014 - 11:30 Szczecin: Przebudowa dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na działkach 2/5 i 2/7 przy ulicach Narutowicza oraz Głowackiego w Szczecinie (wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną) w ramach projektu pn. Cent 1,700 TP/371/114/14
04/07/2014 - 11:30 Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku A oraz wymiana starej stolarki drzwiowej w budynkach A i B Wydziału Humanistycznego US - Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17 668 TP/371/126/14
27/06/2014 - 11:30 Remont pomieszczeń części niskiej kompleksu budynków US dla potrzeb Instytutu Germanistyki, Szczecin 962 TP/371/84/14
23/06/2014 - 12:30 Remont dachu na budynku nr 6 WKFiPZ US 825 TP/371/10714