Roboty budowlane

budowa windy zewnętrznej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj”

Sygnatura: 
DP/371/172/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Gru 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/396142 lub pisemnie na adres Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 dokumentacja jest dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396142

Prace remontowe w pomieszczeniach budynku Domu Studenta nr 3 oraz hydroforni przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/139/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Lis 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres https://platformazakupowa.pl/transakcja/387233 pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 dokumentacje postępowania można znaleźć pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/387233

budowa windy zewnętrznej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj”

Sygnatura: 
DP/371/125/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Paź 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/ lub na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205 , al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dokumentację mozna usykać pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/385395

Prace remontowe w pomieszczeniach budynku Domu Studenta nr 3 oraz hydroforni przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/126/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Paź 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie https://platformazakupowa.pl/pn/usz lub pisemnie Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej:

Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap

Sygnatura: 
DP/371/113/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Wrz 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. Pełne informacje w SIWZ i pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/372078

Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap

Sygnatura: 
DP/371/100/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Sie 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/365909

Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji c.o. przy ul. Wąskiej 14-15 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/85/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lip 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/359827

Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji c.o. przy ul. Wąskiej 14-15 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/85/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Lip 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/359827

Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap

Sygnatura: 
DP/371/88/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Lip 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/361395

https://platformazakupowa.pl/transakcja/361395

Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap

Sygnatura: 
DP/371/79/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Cze 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/355781

Remont pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/77/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/354139

 

UWAGA!

Postępowanie prowadzone w trybie elektronicznym.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/354139

Remont dachu nad starą aulą w budynku przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/75/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Cze 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/351595

 Uwaga:

Obowiązuje elektroniczna forma postępowania. 

Dokumentacja dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/351595

Remont dachu nad starą aulą w budynku przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/65/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Maj 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/344493

 Uwaga:

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej.

Szczegóły pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/344493

Remont domków w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pogorzelicy

Sygnatura: 
DP/371/36/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327094

 Uwaga

Postępowanie prowadzone w forme elektronicznej. 

Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327094

Remont boksów mieszkalnych w budynku Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie – piętra III-VI

Sygnatura: 
DP/371/23/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327089

 Postępowanie prowadzone w trybie elektronicznym. 

Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:

Wykonanie instalacji oświetlenia trzech pomieszczeń i przyległego korytarza Archiwum US w części obiektów WNEiZ US przy ul. Mickiewicza 64/66 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/116/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Paź 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont balkonów w budynku Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/119/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Paź 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 206, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Subskrybuje zawartość