Roboty budowlane

Remont pomieszczeń w DS nr 3 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/35/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Kwi 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont pomieszczeń w DS nr 3 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 43801 - 2015; data zamieszczenia: 30.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zaprojektowanie, dostawa i montaż okapu wraz z instalacją wyciągową i instalacją elektryczną dotyczącą okapu w budynku Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

Sygnatura: 
TP/371/12a/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lut 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Zaprojektowanie, dostawa i montaż okapu wraz z instalacją wyciągową i instalacją elektryczną dotyczącą okapu w budynku Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
Numer ogłoszenia: 17871 - 2015; data zamieszczenia: 10.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wykonanie instalacji teleinformatycznej według nowego projektu budowlano-wykonawczego w budynku nr 3 –Biblioteka usytuowanego przy al. Piastów 40b w Szczecinie w ramach projektu Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/271/224/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sty 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

 

 

 

Polska-Szczecin: Instalowanie infrastruktury okablowania

2014/S 231-406884

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Roboty budowlane

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Budowa Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Tarczyńskiego

Sygnatura: 
TP/271/188/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Lis 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Budowa Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Tarczyńskiego
Numer ogłoszenia: 200247 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014

dostosowanie części niskiej obiektu dydaktycznego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie do potrzeb Wydziału Filologii US - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV

Sygnatura: 
TP/371/175/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Wrz 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: dostosowanie części niskiej obiektu dydaktycznego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie do potrzeb Wydziału Filologii US - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV

Budowę sieci komputerowej kat. 6 z wydzielonym zasilaniem komputerów 230 V na I piętrze budynku Berlin Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/371/157/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Sie 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Budowa sieci komputerowej kat. 6 z wydzielonym zasilaniem komputerów 230 V na I piętrze budynku Berlin Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 265254 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

dostosowanie części niskiej obiektu dydaktycznego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie do potrzeb Wydziału Filologii US - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV

Sygnatura: 
TP/371/160/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Sie 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: dostosowanie części niskiej obiektu dydaktycznego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie do potrzeb Wydziału Filologii US - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV

Roboty posadzkowe w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów nr 6 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/127/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Lip 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Roboty posadzkowe w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów nr 6 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 141391 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej izagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie – 2etap – Przebudowa istniejącego budynku nr 4.

Sygnatura: 
TP/371/121/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sie 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie – 1etap

Sygnatura: 
TP/371/120/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

Roboty budowlane

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

 

Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku A oraz wymiana starej stolarki drzwiowej w budynkach A i B Wydziału Humanistycznego US - Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17

Sygnatura: 
TP/371/126/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Lip 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku A oraz wymiana starej stolarki drzwiowej w budynkach A i B Wydziału Humanistycznego US - Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17

Przebudowa budynku nr 7 – sala gimnastyczna (hala sportowa) usytuowanego przy al. Piastów 40B wSzczecinie w ramach projektu pn. Centrum Badań Strukturalno – Funkcjonalnych Człowieka.

Sygnatura: 
TP/371/115/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Lip 2014 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

 

 

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

 

 

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Rodzaj procedury

Szczecin: Przebudowa dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na działkach 2/5 i 2/7 przy ulicach Narutowicza oraz Głowackiego w Szczecinie (wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną) w ramach projektu pn. Cent

Sygnatura: 
TP/371/114/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Lip 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Przebudowa dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na działkach 2/5 i 2/7 przy ulicach Narutowicza oraz Głowackiego w Szczecinie (wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną) w ramach projektu pn.

Remont pomieszczeń części niskiej kompleksu budynków US dla potrzeb Instytutu Germanistyki, Szczecin

Sygnatura: 
TP/371/84/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Cze 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont pomieszczeń części niskiej kompleksu budynków US dla potrzeb Instytutu Germanistyki, Szczecin, ul. Malczewskiego 10-12
Numer ogłoszenia: 119647 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Przebudowa budynku nr 3 – Biblioteka w ramach projektu pn. Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego wpisanego na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 631/14 z dn. 16.04.2014

Sygnatura: 
TP/371/108/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Cze 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przebudowa budynku nr 3 - Biblioteka w ramach projektu pn. Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego wpisanego na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 631/14 z dn. 16.04.2014

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

Remont dachu na budynku nr 6 WKFiPZ US

Sygnatura: 
TP/371/10714
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Cze 2014 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku A oraz wymiana starej stolarki drzwiowej w budynkach A i B Wydziału Humanistycznego US – Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17

Sygnatura: 
TP/371/104/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Cze 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku A oraz wymiana starej stolarki drzwiowej w budynkach A i B Wydziału Humanistycznego US - Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17
CPV: 45.00.00.00-7.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 07.07.2014.

Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201, 221, 22, 23 oraz malowanie 10 pomieszczeń i części korytarza na 2 piętrze w budynku WKFiPZ US, Szczecinie, al. Piastów 40b, budynek nr 6

Sygnatura: 
TP/371/55/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Maj 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont instalacji wizualnej Auli Kongresowej w budynku WH US przy ul. Krakowskiej 71-79, Szczecin

Sygnatura: 
TP/371/64/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Kwi 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach 8, 9, 21, 21a, 22 Biblioteki Głównej US, ul. Mickiewicza 16, Szczecin. Pow Numer ogłoszenia: 236393 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Sygnatura: 
TP/371/230/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Lis 2013 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Subskrybuje zawartość