Roboty budowlane

Wymiana wykładzin i malowanie w pokojach i pomieszczeniach gospodarczo - sanitarnych w budynku DS. nr 1 Uniwersytetu Szczecińskiego zlokalizowanego w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 75

Sygnatura: 
TP/371/52/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Cze 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Wymiana wykładzin i malowanie w pokojach i pomieszczeniach gospodarczo - sanitarnych w budynku DS. nr 1 Uniwersytetu Szczecińskiego zlokalizowanego w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 75

Wymiana kabin i malowanie łazienek w budynku Domu Studenta nr 4 Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowanego przy ul. Podgórnej 26 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/371/53/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Cze 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont instalacji hydrantowej w budynku Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego położonego w Szczecinie przy ul. Ogińskiego 16/17

Sygnatura: 
TP/371/45/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Cze 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Szczecin: Wykonanie oddymiania klatek schodowych A i B wraz z remontem instalacji hydrantowej w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowanego przy ul. Tarczyńskiego 1 A w Szczecinie, pow. Numer ogłoszenia: 42023 - 2016; data zami

Sygnatura: 
TP/371/42/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Maj 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie oddymiania klatek schodowych A i B wraz z remontem instalacji hydrantowej w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowanego przy ul. Tarczyńskiego 1 A w Szczecinie, pow.
Numer ogłoszenia: 42023 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie US przy al. Piastów 40B w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/41/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Maj 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wykonanie instalacji multimedialnej oraz dostawa i montaż sprzętu Audio-Video w 21 salach w ramachprzebudowy istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej izagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/371/30/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Maj 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

Wymiana instalacji wodociągowej w całości piwnic wraz z montażem zestawów hydroforowych dla potrzeb wody bytowej i ppoż. w budynkach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza 64/66 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/371/38/16.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Kwi 2016 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Remont poddasza wschodniego skrzydła budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie - 3 etap: Remont elewacji budynku

Sygnatura: 
TP/371/37/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Kwi 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont poddasza wschodniego skrzydła budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie - 3 etap: Remont elewacji budynku
Numer ogłoszenia: 35077 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Szczecin: Wykonanie oddymiania klatek schodowych A i B wraz z remontem instalacji hydrantowej w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowanego przy ul. Tarczyńskiego 1 A w Szczecinie Numer ogłoszenia: 30991 - 2016; data zamieszcze

Sygnatura: 
TP/371/23/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Kwi 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie oddymiania klatek schodowych A i B wraz z remontem instalacji hydrantowej w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowanego przy ul. Tarczyńskiego 1 A w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 30991 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Malowanie klatek schodowych oraz wymiana drzwi wewnętrznych do pokoi w budynku Domu Studenta nr 2 US zlokalizowanego przy al. Boh. Warszawy 74 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/27/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Kwi 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Szczecin: Malowanie klatek schodowych oraz wymiana drzwi wewnętrznych do pokoi w budynku Domu Studenta nr 2 US zlokalizowanego przy al. Boh. Warszawy 74 w Szczecinie

Przebudowa fragmentu budynku Wydziału Prawa i Administracji US zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17 A w celu oddzielenia odcinków korytarzy na nie dłuższe niż 50m

Sygnatura: 
TP/371/26/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Kwi 2016 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Szczecin: Przebudowa fragmentu budynku Wydziału Prawa i Administracji US zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17 A w celu oddzielenia odcinków korytarzy na nie dłuższe niż 50m

Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku Wydziału Matematyczno – Fizycznego US, zlokalizowanego przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/371/22/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Kwi 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

budowa węzła cieplnego w budynku nr 6 - Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej izagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego, przy al. Piastów 40b w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/04/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Mar 2016 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

budowa węzła cieplnego w budynku nr 5 - Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej izagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego, przy al. Piastów 40b w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/03/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Mar 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego, przy al. Piastów 40b - 4 etap "Linie kablowe 0,4 kV zasialania obiektów kampusu"

Sygnatura: 
TP/371/184/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Gru 2015 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego, przy al. Piastów 40b w Szczecinie - budowa węzła cieplnego w budynku nr 1 (powtórka)

Sygnatura: 
TP/371/118/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Sie 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. nr 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Szczecin: Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego, przy al. Piastów 40b w Szczecinie - budowa węzła cieplnego w budynku nr 1 (powtórka)

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego, przy al. Piastów 40b w Szczecinie – budowa węzła cieplnego w budynku nr 1.

Sygnatura: 
TP/371/92/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lip 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 301 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.

 Szczecin: Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego, przy al. Piastów 40b w Szczecinie - budowa węzła cieplnego w budynku nr 1

Remont pokrycia dachów budynków „E” i „G” Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/89/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Lip 2015 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Remont pomieszczeń w DS nr 2 - Belferek - Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Bohaterów Warszawy 74 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/371/85/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Lip 2015 - 13:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Subskrybuje zawartość