Roboty budowlane

Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach 8, 9, 21, 21a, 22 Biblioteki Głównej US, ul. Mickiewicza 16, Szczecin.

Sygnatura: 
TP/371/195/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Paź 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach 8, 9, 21, 21a, 22 Biblioteki Głównej US, ul. Mickiewicza 16, Szczecin.
Numer ogłoszenia: 196973 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa przyłącza światłowodowego w formie „zaprojektuj i wybuduj” pomiędzy Wydziałem Humanistycznym a SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w ramach projektu pn. „SERVICE INTER-LAB Centrum Trans

Sygnatura: 
TP/371/175/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Paź 2013 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Budowa przyłącza światłowodowego w formie zaprojektuj i wybuduj pomiędzy Wydziałem Humanistycznym a SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w ramach projektu pn.

Rozbiórka pawilonu drewnianego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/177/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Wrz 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Rozbiórka pawilonu drewnianego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 182633 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
ZAMAWIAJĄCY - NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065.

Remont instalacji oświetlenia awaryjnego - wymiana 156 opraw w budynku DS. 3 US, Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
TP/371/151/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Sie 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin


Remont instalacji elektrycznej - wydzielenie obwodów gniazd kuchenek elektrycznych w zespołach mieszkalnych budynku DS. 3 US, Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
TP/371/153/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Sie 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont instalacji elektrycznej - wydzielenie obwodów gniazd kuchenek elektrycznych w zespołach mieszkalnych budynku DS. 3 US, Szczecin, ul. Kordeckiego 15
Numer ogłoszenia: 162267 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013

Remont zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej - Szczecin, ul. Krakowska 71-79

Sygnatura: 
TP/371/148/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Sie 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Remont zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej - Szczecin, ul. Krakowska 71-79
Numer ogłoszenia: 157645 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza na nowe okna z PCV w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/371/132/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Sie 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza na nowe okna z PCV w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 2 etap - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Numer ogłoszenia: 148213 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wykonanie wydzieleń i instalacji pożarowych w klatce schodowej D w budynku WNEiZ US, Szczecin, ul. Mickiewicza 64

Sygnatura: 
TP/371/122/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Lip 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Wykonanie wydzieleń i instalacji pożarowych w klatce schodowej D w budynku WNEiZ US, Szczecin, ul. Mickiewicza 64
Numer ogłoszenia: 136001 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont dachu wraz z odwodnieniem - część kryta papą na budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107/109 w Szczecinie TP/371/111/13

Sygnatura: 
TP/371/111/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Lip 2013 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

Wykonanie wydzieleń i instalacji pożarowych w klatce schodowej D w budynku WNEiZ US, Szczecin, ul. Mickiewicza 64

Sygnatura: 
TP/371/103/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Lip 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Wykonanie wydzieleń i instalacji pożarowych w klatce schodowej D w budynku WNEiZ US, Szczecin, ul. Mickiewicza 64 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Malowanie pomieszczeń magazynów zbiorów w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Sygnatura: 
TP/371/104/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Cze 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Malowanie pomieszczeń magazynów zbiorów w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Mickiewicza 16 Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

Remont 30 brodzików łazienkowych w DS1 - al. Bohaterów Warszawy 75

Sygnatura: 
TP/371/101/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Cze 2013 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Remont 30 brodzików łazienkowych w DS1 - al. Bohaterów Warszawy 75
Numer ogłoszenia: 222282 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

Remont monitoringu II etap DS nr 3 - Szczecin ul. Kordeckiego 15 - powtórka

Sygnatura: 
TP/371/96/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Cze 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont monitoringu (II etap) DS nr 3 - Szczecin ul. Kordeckiego 15 - powtórka

Numer ogłoszenia: 90931 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont sali gimnastycznej i przedsionka w budynku WMF US - Szczecin, ul. Wielkopolska 15

Sygnatura: 
TP/371/82/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Cze 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont sali gimnastycznej i przedsionka w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Wielkopolska 15

Numer ogłoszenia: 80727 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont dachu wraz z instalacją odgromową i odwodnieniem w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Sygnatura: 
TP/371/71/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Cze 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

Dostawa i wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV w budynku Biblioteki Głównej US - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Sygnatura: 
TP/371/64/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2013 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa i wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Numer ogłoszenia: 60065 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont monitoringu II etap DS nr 3 - Szczecin ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
TP/371/63/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont monitoringu (II etap) DS nr 3 - Szczecin ul. Kordeckiego 15

Numer ogłoszenia: 59521 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont wewnętrznej instalacji wodnej w Asystenckim Domu Mieszkalnym US Szczecin ul. Szwoleżerów 18

Sygnatura: 
TP/371/58/13.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Kwi 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Remont wewnętrznej instalacji wodnej w Asystenckim Domu Mieszkalnym US Szczecin ul. Szwoleżerów 18 TP/371/58/13.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9.

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100 złotych). 

Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od zaplecza na stolarkę PCV w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Sygnatura: 
TP/371/57/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od zaplecza na stolarkę PCV w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Numer ogłoszenia: 52215 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Subskrybuje zawartość