Roboty budowlane

Remont głównej klatki schodowej w budynku Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie – 1 etap.

Sygnatura: 
TP/371/80/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Lip 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 301 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.

 Szczecin: Remont głównej klatki schodowej w budynku Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie - 1 etap.

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40B w Szczecinie - 3 etap Zewnętrzna instalacja wodna i kanalizacji..

Sygnatura: 
TP/371/82/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Lip 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40B w Szczecinie - 3 etap Zewnętrzna instalacja wodna i kanalizacji ogólnospławnej
Numer ogłoszenia: 144014 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015

Remont pomieszczeń w DS nr 2 - Belferek - Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Bohaterów Warszawy 74 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/67/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Cze 2015 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Remont pomieszczeń w DS nr 4 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Podgórnej nr 26 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/371/42/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Maj 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont pomieszczeń w DS nr 4 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Podgórnej nr 26 w Szczecinie. Numer ogłoszenia: 91380 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al.

Remont pomieszczeń w DS nr 1 "Bakałarz" Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Boh. Warszawy 75 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/43/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Maj 2015 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont pomieszczeń w DS nr 1 -Bakałarz- Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Boh. Warszawy 75 w Szczecinie; Numer ogłoszenia: 56515 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont pomieszczeń w DS nr 3 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/35/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Kwi 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont pomieszczeń w DS nr 3 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 43801 - 2015; data zamieszczenia: 30.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zaprojektowanie, dostawa i montaż okapu wraz z instalacją wyciągową i instalacją elektryczną dotyczącą okapu w budynku Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

Sygnatura: 
TP/371/12a/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lut 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Zaprojektowanie, dostawa i montaż okapu wraz z instalacją wyciągową i instalacją elektryczną dotyczącą okapu w budynku Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
Numer ogłoszenia: 17871 - 2015; data zamieszczenia: 10.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wykonanie instalacji teleinformatycznej według nowego projektu budowlano-wykonawczego w budynku nr 3 –Biblioteka usytuowanego przy al. Piastów 40b w Szczecinie w ramach projektu Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/271/224/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sty 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

 

 

 

Polska-Szczecin: Instalowanie infrastruktury okablowania

2014/S 231-406884

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Roboty budowlane

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Budowa Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Tarczyńskiego

Sygnatura: 
TP/271/188/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Lis 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Budowa Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Tarczyńskiego
Numer ogłoszenia: 200247 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014

dostosowanie części niskiej obiektu dydaktycznego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie do potrzeb Wydziału Filologii US - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV

Sygnatura: 
TP/371/175/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Wrz 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: dostosowanie części niskiej obiektu dydaktycznego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie do potrzeb Wydziału Filologii US - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV

Budowę sieci komputerowej kat. 6 z wydzielonym zasilaniem komputerów 230 V na I piętrze budynku Berlin Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/371/157/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Sie 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Budowa sieci komputerowej kat. 6 z wydzielonym zasilaniem komputerów 230 V na I piętrze budynku Berlin Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 265254 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

dostosowanie części niskiej obiektu dydaktycznego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie do potrzeb Wydziału Filologii US - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV

Sygnatura: 
TP/371/160/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Sie 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: dostosowanie części niskiej obiektu dydaktycznego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie do potrzeb Wydziału Filologii US - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV

Roboty posadzkowe w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów nr 6 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/127/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Lip 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Roboty posadzkowe w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów nr 6 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 141391 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej izagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie – 2etap – Przebudowa istniejącego budynku nr 4.

Sygnatura: 
TP/371/121/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sie 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40 B w Szczecinie – 1etap

Sygnatura: 
TP/371/120/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

Roboty budowlane

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

 

Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku A oraz wymiana starej stolarki drzwiowej w budynkach A i B Wydziału Humanistycznego US - Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17

Sygnatura: 
TP/371/126/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Lip 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku A oraz wymiana starej stolarki drzwiowej w budynkach A i B Wydziału Humanistycznego US - Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17

Przebudowa budynku nr 7 – sala gimnastyczna (hala sportowa) usytuowanego przy al. Piastów 40B wSzczecinie w ramach projektu pn. Centrum Badań Strukturalno – Funkcjonalnych Człowieka.

Sygnatura: 
TP/371/115/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Lip 2014 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

 

 

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

 

 

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Rodzaj procedury

Szczecin: Przebudowa dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na działkach 2/5 i 2/7 przy ulicach Narutowicza oraz Głowackiego w Szczecinie (wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną) w ramach projektu pn. Cent

Sygnatura: 
TP/371/114/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Lip 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Przebudowa dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na działkach 2/5 i 2/7 przy ulicach Narutowicza oraz Głowackiego w Szczecinie (wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną) w ramach projektu pn.

Remont pomieszczeń części niskiej kompleksu budynków US dla potrzeb Instytutu Germanistyki, Szczecin

Sygnatura: 
TP/371/84/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Cze 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont pomieszczeń części niskiej kompleksu budynków US dla potrzeb Instytutu Germanistyki, Szczecin, ul. Malczewskiego 10-12
Numer ogłoszenia: 119647 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Przebudowa budynku nr 3 – Biblioteka w ramach projektu pn. Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego wpisanego na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 631/14 z dn. 16.04.2014

Sygnatura: 
TP/371/108/14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Cze 2014 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przebudowa budynku nr 3 - Biblioteka w ramach projektu pn. Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego wpisanego na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 631/14 z dn. 16.04.2014

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

Subskrybuje zawartość