Roboty budowlane

Wymiana stolarki okiennej od frontów na stolarkę drewnianą w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Sygnatura: 
TP/371/56/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od frontów na stolarkę drewnianą w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Numer ogłoszenia: 52139 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przebudowa garażu WH US na Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych - Szczecin. Ul. Krakowska 71-77

Sygnatura: 
TP/371/36/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Kwi 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa garażu WH US na Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych - Szczecin. Ul. Krakowska 71-77
Numer ogłoszenia: 94982 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.

Remont pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny dla SEC po wykonaniu przyłącza oraz węzła w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51, powtórka

Sygnatura: 
TP/220/122/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Wrz 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont sześciu pomieszczeń WC w budynku Rektoratu US

Sygnatura: 
TP/220/112/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Wrz 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont sześciu pomieszczeń WC w budynku Rektoratu US
Numer ogłoszenia: 179427 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont sześciu pomieszczeń WC w budynku Rektoratu US.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

Remont pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny dla SEC po wykonaniu przyłącza oraz węzła w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51

Sygnatura: 
TP/220/108/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Sie 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny dla SEC po wykonaniu przyłącza oraz węzła w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51
Numer ogłoszenia: 173033 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9.

Wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych skrzynkowych na nowe PCV w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/92/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Lip 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych skrzynkowych na nowe PCV w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 152015 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/95/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lip 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 147445 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a.

Sygnatura: 
TP/220/94/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lip 2012 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a.
Numer ogłoszenia: 147437 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont instalacji hydrantowej w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin ul. Narutowicza 17a

Sygnatura: 
TP/220/87/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Lip 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont instalacji hydrantowej w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin ul. Narutowicza 17a
Numer ogłoszenia: 135507 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-0.

Remont dachu budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51/51A w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/84/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont dachu budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51/51A w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 130333 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/83/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin


Szczecin: Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie

Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a

Sygnatura: 
TP/220/82/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Cze 2012 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a.
Numer ogłoszenia: 196070 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przebudowa części toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Instytucie Pedagogiki US Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17

Sygnatura: 
TP/220/75/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa części toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Instytucie Pedagogiki US Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17
Numer ogłoszenia: 125763 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.

Załączniki: 

Dostawa i wymianę stolarki okiennej: elewacji przedniej i bocznych na drewnianą w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/65/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: dostawę i wymianę stolarki okiennej: elewacji przedniej i bocznych na drewnianą w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 112621 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.

Załączniki: 

Wykonanie robót budowlanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie: Remont pomieszczeń sanitariatów na parterze budynku – pom 018 i 019 oraz montaż oświetlenia zewnętrznego masztów i pomnika

Sygnatura: 
TP/220/40/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2012 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie robót budowlanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie: Remont pomieszczeń sanitariatów na parterze budynku - pom 018 i 019 oraz montaż oświetlenia zewnętrznego masztów i pomnika
Numer ogłoszenia: 80897 - 2012; data zamieszczenia: 10.04.2012

Wymianę instalacji wlz i rozdzielni w budynku administracji US przy al. Papieża Jana Pawła II nr 31 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/50/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wymianę instalacji wlz i rozdzielni w budynku administracji US przy al. Papieża Jana Pawła II nr 31 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 79213 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2, 45.40.00.00-1, 45.11.12.20-6.

Wymiana stolarki drzwiowej w magazynie – 1 szt. oraz montaż piłkochwytów w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, al. Piastów 40B, bud nr 7

Sygnatura: 
TP/220/46/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana stolarki drzwiowej w magazynie - 1 szt. oraz montaż piłkochwytów w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, al. Piastów 40B, bud nr 7
Numer ogłoszenia: 74505 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012

Załączniki: 

Remont dachu i instalacji odgromowej hali sportowej przy al. Piastów 40B w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/41/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Ogłoszenie nr 63767-2012 z dnia 2012-03-20 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Szczecin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.univ.szczecin.pl

Załączniki: 

Wykonanie instalacji SAP i oddymiania w budynku WNEiZ US przy ulicy Mickiewicza 66 - klatki schodowe A, B i C oraz w szybach windowych C i D w budynku przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/38/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie instalacji SAP i oddymiania w budynku WNEiZ US przy ulicy Mickiewicza 66 - klatki schodowe A, B i C oraz w szybach windowych C i D w budynku przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 61201 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie remontu uszkodzonych stropów nad 3 piętrem- w dwóch miejscach, w budynku administracji US, Szczecin al. Jana Pawła II 31

Sygnatura: 
TP/220/32/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Mar 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie remontu uszkodzonych stropów nad 3 piętrem- w dwóch miejscach, w budynku administracji US, Szczecin al. Jana Pawła II 31
Numer ogłoszenia: 46081 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Subskrybuje zawartość