Roboty budowlane

Remont dachu wraz z instalacją odgromową i odwodnieniem w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Sygnatura: 
TP/371/71/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Cze 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

Dostawa i wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV w budynku Biblioteki Głównej US - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Sygnatura: 
TP/371/64/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2013 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa i wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Numer ogłoszenia: 60065 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont monitoringu II etap DS nr 3 - Szczecin ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
TP/371/63/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont monitoringu (II etap) DS nr 3 - Szczecin ul. Kordeckiego 15

Numer ogłoszenia: 59521 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont wewnętrznej instalacji wodnej w Asystenckim Domu Mieszkalnym US Szczecin ul. Szwoleżerów 18

Sygnatura: 
TP/371/58/13.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Kwi 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Remont wewnętrznej instalacji wodnej w Asystenckim Domu Mieszkalnym US Szczecin ul. Szwoleżerów 18 TP/371/58/13.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9.

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100 złotych). 

Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od zaplecza na stolarkę PCV w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Sygnatura: 
TP/371/57/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od zaplecza na stolarkę PCV w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Numer ogłoszenia: 52215 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Wymiana stolarki okiennej od frontów na stolarkę drewnianą w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Sygnatura: 
TP/371/56/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od frontów na stolarkę drewnianą w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Numer ogłoszenia: 52139 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przebudowa garażu WH US na Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych - Szczecin. Ul. Krakowska 71-77

Sygnatura: 
TP/371/36/13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Kwi 2013 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa garażu WH US na Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych - Szczecin. Ul. Krakowska 71-77
Numer ogłoszenia: 94982 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.

Remont pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny dla SEC po wykonaniu przyłącza oraz węzła w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51, powtórka

Sygnatura: 
TP/220/122/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Wrz 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont sześciu pomieszczeń WC w budynku Rektoratu US

Sygnatura: 
TP/220/112/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Wrz 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont sześciu pomieszczeń WC w budynku Rektoratu US
Numer ogłoszenia: 179427 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont sześciu pomieszczeń WC w budynku Rektoratu US.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

Remont pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny dla SEC po wykonaniu przyłącza oraz węzła w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51

Sygnatura: 
TP/220/108/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Sie 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny dla SEC po wykonaniu przyłącza oraz węzła w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51
Numer ogłoszenia: 173033 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9.

Wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych skrzynkowych na nowe PCV w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/92/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Lip 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych skrzynkowych na nowe PCV w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 152015 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/95/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lip 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 147445 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a.

Sygnatura: 
TP/220/94/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lip 2012 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a.
Numer ogłoszenia: 147437 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont instalacji hydrantowej w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin ul. Narutowicza 17a

Sygnatura: 
TP/220/87/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Lip 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont instalacji hydrantowej w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - Szczecin ul. Narutowicza 17a
Numer ogłoszenia: 135507 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-0.

Remont dachu budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51/51A w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/84/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont dachu budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51/51A w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 130333 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/83/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin


Szczecin: Remont elewacji budynku Wiwarium Wydziału Biologii US przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie

Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a

Sygnatura: 
TP/220/82/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Cze 2012 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Przebudowa pomieszczeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Narutowicza 17a.
Numer ogłoszenia: 196070 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przebudowa części toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Instytucie Pedagogiki US Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17

Sygnatura: 
TP/220/75/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa części toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Instytucie Pedagogiki US Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17
Numer ogłoszenia: 125763 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.

Załączniki: 

Dostawa i wymianę stolarki okiennej: elewacji przedniej i bocznych na drewnianą w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/65/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Cze 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: dostawę i wymianę stolarki okiennej: elewacji przedniej i bocznych na drewnianą w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 112621 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.

Załączniki: 

Wykonanie robót budowlanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie: Remont pomieszczeń sanitariatów na parterze budynku – pom 018 i 019 oraz montaż oświetlenia zewnętrznego masztów i pomnika

Sygnatura: 
TP/220/40/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2012 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie robót budowlanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie: Remont pomieszczeń sanitariatów na parterze budynku - pom 018 i 019 oraz montaż oświetlenia zewnętrznego masztów i pomnika
Numer ogłoszenia: 80897 - 2012; data zamieszczenia: 10.04.2012

Subskrybuje zawartość