Roboty budowlane

Przebudowa instalacji wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu budynków Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79, 69

Sygnatura: 
TP/220/42/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Kwi 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa instalacji wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu budynków Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79, 69

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Remont instalacji elektrycznej na I i II piętrze oraz poddaszu budynku Biblioteki Głównej US: drugi etap - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Sygnatura: 
TP/220/41/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Kwi 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont instalacji elektrycznej na I i II piętrze oraz poddaszu budynku Biblioteki Głównej US: drugi etap - Szczecin, ul. Mickiewicza 16
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.10-7, 45.31.70.00-2, 45.21.23.30-8.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 4 000 PLN

Remont pomieszczeń Archiwum w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, Szczecin

Sygnatura: 
TP/220/17/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Mar 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont pomieszczeń Archiwum w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, Szczecin
Numer ogłoszenia: 80151 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w DS 3 przy ulicy Kordeckiego 15 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/19/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Mar 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w DS 3 przy ulicy Kordeckiego 15 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 59531 - 2011; data zamieszczenia: 21.02.2011

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065

Wykonanie drogi pożarowej oraz zagospodarowanie terenu przy budynku WNP US, ul. Felczaka 3 c,d, Szczecin

Sygnatura: 
TP/220/196/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Lut 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie drogi pożarowej oraz zagospodarowanie terenu przy budynku WNP US, ul. Felczaka 3 c,d, Szczecin
Numer ogłoszenia: 22855 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w formie zaprojektuj i wybuduj przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/190/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Gru 2010 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w formie zaprojektuj i wybuduj przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie. Numer sprawy:TP/220/190/10
Numer ogłoszenia: 352361 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont pompy wodnej wraz z instalacją zasilania pionów hydrantowych oraz sterowania pompą p.poż. w budynku administracyjnym US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 31.

Sygnatura: 
TP/220/186/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Gru 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Remont pompy wodnej wraz z instalacją zasilania pionów hydrantowych oraz sterowania pompą p.poż. w budynku administracyjnym US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 31.
Numer ogłoszenia: 351175 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Szczecin: remont sali nr 305 WM-F US - Szczecin, ul. Wielkopolska 15 Numer ogłoszenia: 318305 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczne

Sygnatura: 
TP/220/177/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Gru 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont sali nr 305 WM-F US - Szczecin, ul. Wielkopolska 15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w formie zaprojektuj i wybuduj przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/173/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lis 2010 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro, w terminie do dnia 16.11.2010r. do godziny 12:30

Szczecin: Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w formie zaprojektuj i wybuduj przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 299581 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010

Remont sal na parterze, I i III piętrze w budynku nr 6 Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Piastów 40b, Szczecin.

Sygnatura: 
TP/220/161/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Lis 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont sal na parterze, I i III piętrze w budynku nr 6 Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Piastów 40b, Szczecin.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 2 500 PLN

Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku nr 6 IKF WNP US przy al. Piastów 40B w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/159/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Paź 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku nr 6 IKF WNP US przy al. Piastów 40B w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 289931 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.11.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.44.00.00-3.

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki Głównej US - 1 etap, Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Sygnatura: 
TP/220/155/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Paź 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki Głównej US - 1 etap, Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 50.71.00.00-5.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów 6 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/154/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Paź 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żubrów 6 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 323202 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010

 

Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 16 dla potrzeb WNoZ US - 3 etap (końcowy)

Sygnatura: 
TP/220/142/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Paź 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 16 dla potrzeb WNoZ US - 3 etap (końcowy)
Numer ogłoszenia: 302194 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego na potrzeby Morskiej Stacji Brzegowej Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego - zaprojektuj i zbuduj etap II

Sygnatura: 
TP/220/140/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Wrz 2010 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego na potrzeby Morskiej Stacji Brzegowej Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego - zaprojektuj i zbuduj etap II
Numer ogłoszenia: 248595 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010

Remont instalacji co, cw, cyrkulacji oraz zw w pomieszczeniach archiwum WNEiZ US Szczecin, ul. Mickiewicza 64-66

Sygnatura: 
TP/220/112/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Wrz 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont instalacji co, cw, cyrkulacji oraz zw w pomieszczeniach archiwum WNEiZ US Szczecin, ul. Mickiewicza 64-66
NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9.

Wymianę pokrycia dachu budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II 22A

Sygnatura: 
TP/220/111/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Wrz 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymianę pokrycia dachu budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II 22A
Numer ogłoszenia: 231601 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.00.00.00-7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sanitariatów i szatni, roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US - Szczecin, Malczewskiego 10/12

Sygnatura: 
TP/220/103/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Sie 2010 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sanitariatów i szatni, roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US - Szczecin, Malczewskiego 10/12.
Numer ogłoszenia: 205045 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont klatki schodowej B w Budynku Administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Sygnatura: 
TP/220/100/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont klatki schodowej B w Budynku Administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Numer ogłoszenia: 202071 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Subskrybuje zawartość