Roboty budowlane

Wymianę instalacji wlz i rozdzielni w budynku administracji US przy al. Papieża Jana Pawła II nr 31 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/50/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wymianę instalacji wlz i rozdzielni w budynku administracji US przy al. Papieża Jana Pawła II nr 31 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 79213 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2, 45.40.00.00-1, 45.11.12.20-6.

Wymiana stolarki drzwiowej w magazynie – 1 szt. oraz montaż piłkochwytów w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, al. Piastów 40B, bud nr 7

Sygnatura: 
TP/220/46/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana stolarki drzwiowej w magazynie - 1 szt. oraz montaż piłkochwytów w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, al. Piastów 40B, bud nr 7
Numer ogłoszenia: 74505 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012

Załączniki: 

Remont dachu i instalacji odgromowej hali sportowej przy al. Piastów 40B w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/41/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Ogłoszenie nr 63767-2012 z dnia 2012-03-20 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Szczecin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.univ.szczecin.pl

Załączniki: 

Wykonanie instalacji SAP i oddymiania w budynku WNEiZ US przy ulicy Mickiewicza 66 - klatki schodowe A, B i C oraz w szybach windowych C i D w budynku przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/38/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Kwi 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie instalacji SAP i oddymiania w budynku WNEiZ US przy ulicy Mickiewicza 66 - klatki schodowe A, B i C oraz w szybach windowych C i D w budynku przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 61201 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie remontu uszkodzonych stropów nad 3 piętrem- w dwóch miejscach, w budynku administracji US, Szczecin al. Jana Pawła II 31

Sygnatura: 
TP/220/32/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Mar 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie remontu uszkodzonych stropów nad 3 piętrem- w dwóch miejscach, w budynku administracji US, Szczecin al. Jana Pawła II 31
Numer ogłoszenia: 46081 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie przegród przeciwpożarowych na klatce schodowej D w budynku WNEiZ przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie - II

Sygnatura: 
TP/220/02/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lut 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.univ.szczecin.pl

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 2000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

Wykonanie przegród przeciwpożarowych na klatce schodowej D w budynku WNEiZ przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie - II etap remont auli

Sygnatura: 
TP/220/241/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Sty 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie przegród przeciwpożarowych na klatce schodowej D w budynku WNEiZ przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie - II etap remont auli
Numer ogłoszenia: 427704 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont w pokojach na IV piętrze w Asystenckim Domu Mieszkalnym US, Szczecin, ul. Szwoleżerów 18

Sygnatura: 
TP/220/90/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont w pokojach na IV piętrze w Asystenckim Domu Mieszkalnym US, Szczecin, ul. Szwoleżerów 18
Numer ogłoszenia: 165427 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka

Sygnatura: 
TP/220/99/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka
Numer ogłoszenia: 173809 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wymiana ślusarki drzwiowej – wejście do budynku „B” przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/100/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana ślusarki drzwiowej - wejście do budynku B przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 174471 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka II

Sygnatura: 
TP/220/112/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka II
Numer ogłoszenia: 193099 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011

Remont garażu w oficynie budynku administracji US.

Sygnatura: 
TP/220/116/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sie 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont garażu w oficynie budynku administracji US.
Numer ogłoszenia: 211750 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WH przy ulicy Krakowskiej 71-79 i ulicy Ogińskiego 16-17 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/118/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sie 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WH przy ulicy Krakowskiej 71-79 i ulicy Ogińskiego 16-17 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 203235 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.20-4, 45.21.44.00-4, 45.30.00.00-0, 45.31.70.00-2.

Remont instalacji elektrycznej w budynku WMF US - I etap, ul. Wielkopolska 15, Szczecin

Sygnatura: 
TP/220/142/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Wrz 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont instalacji elektrycznej w budynku WMF US - I etap, ul. Wielkopolska 15, Szczecin
Numer ogłoszenia: 243615 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Wykonanie robót malarskich w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Tarczyńskiego 1 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/165/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Paź 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie robót malarskich w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Tarczyńskiego 1 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 256497 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Bohaterów Warszawy 75c - powtórka

Sygnatura: 
TP/220/183/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Paź 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Bohaterów Warszawy 75c - powtórka

Remont garażu w oficynie budynku administracji US.

Sygnatura: 
TP/220/116/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sie 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont garażu w oficynie budynku administracji US.

Przebudowa instalacji wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu budynków Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79, 69

Sygnatura: 
TP/220/42/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Kwi 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa instalacji wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu budynków Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79, 69

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Remont instalacji elektrycznej na I i II piętrze oraz poddaszu budynku Biblioteki Głównej US: drugi etap - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Sygnatura: 
TP/220/41/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Kwi 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont instalacji elektrycznej na I i II piętrze oraz poddaszu budynku Biblioteki Głównej US: drugi etap - Szczecin, ul. Mickiewicza 16
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.10-7, 45.31.70.00-2, 45.21.23.30-8.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 4 000 PLN

Remont pomieszczeń Archiwum w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, Szczecin

Sygnatura: 
TP/220/17/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Mar 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont pomieszczeń Archiwum w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, Szczecin
Numer ogłoszenia: 80151 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Subskrybuje zawartość