Roboty budowlane

Wymianę pokrycia dachu budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II 22A

Sygnatura: 
TP/220/111/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Wrz 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymianę pokrycia dachu budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II 22A
Numer ogłoszenia: 231601 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.00.00.00-7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sanitariatów i szatni, roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US - Szczecin, Malczewskiego 10/12

Sygnatura: 
TP/220/103/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Sie 2010 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sanitariatów i szatni, roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US - Szczecin, Malczewskiego 10/12.
Numer ogłoszenia: 205045 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont klatki schodowej B w Budynku Administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Sygnatura: 
TP/220/100/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont klatki schodowej B w Budynku Administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Numer ogłoszenia: 202071 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 16 dla potrzeb WNoZ US - 3 etap (końcowy)

Sygnatura: 
TP/220/97/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Wrz 2010 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 16 dla potrzeb WNoZ US - 3 etap (końcowy)
Numer ogłoszenia: 201639 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15

Sygnatura: 
TP/220/78/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15
Numer ogłoszenia: 181337 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US , Szczecin, ul. Malczewskiego 10/12

Sygnatura: 
TP/220/77/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Lip 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Roboty malarskie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym US , Szczecin, ul. Malczewskiego 10/12
Numer ogłoszenia: 175607 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010

Remont szatni, sali 310, klatki schodowej oraz korytarzy na I i III pietrze w budynku WPiA US – Szczecin, ul. Narutowicza 17A.

Sygnatura: 
TP/220/59/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Cze 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont szatni, sali 310, klatki schodowej oraz korytarzy na I i III piętrze w budynku WPiA US - Szczecin, ul. Narutowicza 17A.
Numer ogłoszenia: 148537 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont systemu oddymiania, instalacji hydrantowej oraz wymiana drzwi na klatkach schodowych w DS. 3, Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
TP/220/52/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Cze 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont systemu oddymiania, instalacji hydrantowej oraz wymiana drzwi na klatkach schodowych w DS. 3, Szczecin, ul. Kordeckiego 15
Numer ogłoszenia: 129989 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont sal 34 i 36 oraz korytarzy parteru, I i II piętra w budynku WM-F US – Szczecin, ul. Wielkopolska 15

Sygnatura: 
TP/220/37/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Maj 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont sal 34 i 36 oraz korytarzy parteru, I i II piętra w budynku WM-F US - Szczecin, ul. Wielkopolska 15.
Numer ogłoszenia: 118329 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Przebudowa budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 12-13

Sygnatura: 
TP/220/27/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Cze 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przebudowa budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 12-13 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 113331 - 2010;

data zamieszczenia: 07.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Adaptacja 2 pomieszczeń magazynowych na laboratorium optoelektroniki w budynku „Berlin”, Szczecin, ul. Żubrów 6

Sygnatura: 
TP/220/26/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Adaptacja 2 pomieszczeń magazynowych na laboratorium optoelektroniki w budynku Berlin, Szczecin, ul. Żubrów 6
Numer ogłoszenia: 92565 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Remont systemu oddymiania, instalacji hydrantowej oraz wymiana drzwi na klatkach schodowych w DS. 3, Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
TP/220/24/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Maj 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont systemu oddymiania, instalacji hydrantowej oraz wymiana drzwi na klatkach schodowych w DS. 3, Szczecin, ul. Kordeckiego 15
Numer ogłoszenia: 89793 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010

Wymiana stolarki okiennej w budynku Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15

Sygnatura: 
TP/220/23/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Maj 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana stolarki okiennej w budynku Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15
Numer ogłoszenia: 85739 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010

Remont bocznego wejścia do budynku i WC dla osób niepełnosprawnych na 1 piętrze w obiekcie przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie, WMF US

Sygnatura: 
TP/220/19/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Kwi 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont bocznego wejścia do budynku i WC dla osób niepełnosprawnych na 1 piętrze w obiekcie przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie, WMF US
Numer ogłoszenia: 69791 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane TP/220/19/10

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl

Remont stropu nad pokojem 311 w budynku administracji US

Sygnatura: 
TP/220/18/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Kwi 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont stropu nad pokojem 311 w Budynku Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Numer ogłoszenia: 66525 - 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Subskrybuje zawartość