Dostawy

Dostawa zestawów interaktywnych, laptopów komputerowych, myszy i klawiatur specjalistycznych dla osób słabowidzących oraz programów dźwiękowych

Sygnatura: 
DP/371/156/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Gru 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w pokoju nr 206, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin.

Sukcesywne dostawy środków czystościowych i artykułów do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/142/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Lis 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, komputery przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne UPS.

Uniwersytet Szczeciński: Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/125/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Paź 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Integracja systemu CCTV z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną US

Sygnatura: 
DP/371/115/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Paź 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Integracja systemów SAP i CCTV z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną US

Sygnatura: 
DP/371/104/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Wrz 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 204, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dostawa odczynników - materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce III”

Sygnatura: 
DP/371/88/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Sie 2019 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/76/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wymiana dźwigu osobowego w Domu Studenta Nr 3 – Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
DP/371/75/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sie 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 201, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wymiana dźwigu osobowego w Domu Studenta Nr 3 – Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
DP/371/68/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Lip 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/65/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Cze 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz - postępowanie prowadzone w formie elektronicznej

 Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Wyposażenie sprzętowo-programowe laboratorium Neuroekonomii

Sygnatura: 
DP/371/54/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Cze 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego – II tura

Sygnatura: 
DP/371/44/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Cze 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/222633

Zamawiający informuje, ze w związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/222633

Subskrybuje zawartość