Dostawy

Dostawa odczynników - materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce III”

Sygnatura: 
DP/371/88/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Sie 2019 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego – III tura

Sygnatura: 
DP/371/81/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sie 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/76/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wymiana dźwigu osobowego w Domu Studenta Nr 3 – Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
DP/371/75/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sie 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 201, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wymiana dźwigu osobowego w Domu Studenta Nr 3 – Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
DP/371/68/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Lip 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/65/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Cze 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz - postępowanie prowadzone w formie elektronicznej

 Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Wyposażenie sprzętowo-programowe laboratorium Neuroekonomii

Sygnatura: 
DP/371/54/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Cze 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego – II tura

Sygnatura: 
DP/371/44/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Cze 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/222633

Zamawiający informuje, ze w związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/222633

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/31/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Cze 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/216430

 Zamawiający informuje, ze w związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego

Zakup i transport materiału zarybieniowego - narybku letniego sandacza i narybku letniego szczupaka w ramach projektu „Zastosowanie biomanipulacyjnej metody rekultywacji jeziora Wielgie w Dobiegniewie, w celu zwiększenia jego potencjału przyrodniczego,

Sygnatura: 
DP/371/33/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Kwi 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/25/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Kwi 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Zakup i transport materiału zarybieniowego - narybku letniego sandacza i narybku letniego szczupaka

Sygnatura: 
DP/371/24/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Kwi 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Sukcesywne dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/18/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Mar 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dostawa odczynników - materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce III”

Sygnatura: 
DP/371/75/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sty 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

zakup narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego w ramach projektu Aktywnie buduj karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15

Sygnatura: 
DP/371/69/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Gru 2018 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Subskrybuje zawartość