Dostawy

Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Sygnatura: 
DP/371/103/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/369152

 

Uwaga!

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej !

https://platformazakupowa.pl/transakcja/369152 

 

Załączniki: 

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Sygnatura: 
DP/371/102/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/369087

 

UWAGA !

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej !

https://platformazakupowa.pl/transakcja/369087

Załączniki: 

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO: KOMPUTERY STACJONARNE, MONITORY, SPRZĘT SIECIOWY, ZASILACZE AWARYJNE UPS

Sygnatura: 
DP/371/101/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Wrz 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/369032

dostawa drobnego sprzętu badawczo -laboratoryjnego na potrzeby projektu BIOG-NET nr projektu POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Sygnatura: 
DP/371/104/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sie 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/368051

dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG)

Sygnatura: 
DP/371/99/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Sie 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/366514

wznowienie wsparcia producenta do posiadanych 24 szt. licencji oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise Plus na okres 12 miesięcy.

Sygnatura: 
DP/371/95/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lip 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/363974

Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników do Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/90/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lip 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/363534

 

UWAGA !

Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/363534

dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG)

Sygnatura: 
DP/371/82/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lip 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/361424

Jednorazowa dostawa toreb drelichowych z nadrukiem

Sygnatura: 
DP/371/81/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Lip 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/356678

Uwaga:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/356678 

 

Jednorazowa dostawa toreb drelichowych z nadrukiem

Sygnatura: 
DP/371/76/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/353827

 

Uwaga:

Postępowanie prowadzone w trybie elektronicznym.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/353827 

wybór podmiotu obsługującego realizację zakupów w ramach umowy Microsoft Product and Services (MPSA) z dnia 2015 – 09 – 22, konta zakupowego edukacyjnego

Sygnatura: 
DP/371/70/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Cze 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/351548

dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/60/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Maj 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/338935

Zakup usług wsparcia i gwarancji producenta oraz licencji funkcji bezpieczeństwa dla urządzeń zabezpieczających usługi i sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrach) wraz z dostawą licencji i ich kompletną instalacją na pracującym sprzęcie

Sygnatura: 
DP/371/62/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/338761

 Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej.

Pełna dokumentacja postępowania pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/338761

Dostawa platformy informatycznej wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi

Sygnatura: 
DP/371/50/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Kwi 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/334868

 Postępowanie prowadzone w trybie elektronicznym. 

Pełna dokumentacja pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/334868

 

Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/45/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Kwi 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/331004

Dostawa gadżetów reklamowych dla uczestników projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00

Sygnatura: 
DP/371/47/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Mar 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/328253

Dostęp do narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego w ramach trwałości projektu ,,Aktywnie Buduj Karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15.

Sygnatura: 
DP/371/37/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Mar 2020 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327768

 

UWAGA!

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327768 

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/43/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Kwi 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327034

 Uwaga:

Postępowanie prowadzone w trybie elektronicznym.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327034

doposażenie w niezbędną infrastrukturę Centrum Badań Socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych US w ramach projektu pn. UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z064/17-00

Sygnatura: 
DP/371/31/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/326182

Sukcesywne dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/34/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327063

 Uwaga:

Tryb składania ofert: elektroniczny

Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327063

Subskrybuje zawartość