Usługi

Wydanie publikacji na temat: Ekonomiczne wyzwania współczesnego świata red. D. Kopycińska, T. Bernat

Sygnatura: 
DP/371/178/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Gru 2020 - 08:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 250, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/402073

przeprowadzenie ogólnopolskiego badania marketingowego dotyczącego problematyki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach

Sygnatura: 
DP/371/182/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Gru 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/401995 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/401995

Przeprowadzenie badania ankietowego „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach”

Sygnatura: 
DP/371/181/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Gru 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/401854 lub pisemnie na adres:: na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin (pok. 205)

 dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/401854

 

Wykonanie badań metodą CATI (preferowane) lub ewentualnie CAWI wśród przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce (próba ogólnopolska) w ramach projektu Uwarunkowania zarządzania zapotrzebowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych w łańcuchu dostaw

Sygnatura: 
DP/371/174/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Lis 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/398391

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych budynku podlegającego ochronie konserwatora zabytków „Remont elewacji budynku wraz z czyszczeniem i impregnacją połaci dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 66 w Pobierowie” - powtó

Sygnatura: 
DP/371/173/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Gru 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/398336

Obsługę i konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/163/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie https://platformazakupowa.pl/transakcja/395611 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 dokumentację można uzyskać pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/395611

obsługa i konserwacja w zakresie monitorowania systemów sygnalizacji ppoż w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/162/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie nhttps://platformazakupowa.pl/transakcja/395603 lub pisemnie na adres Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 dokumentację można uzyskać pod adresem :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/395603

Przeprowadzenie badań ankietowych oraz wykonanie opracowania statystycznego do prowadzonego badania

Sygnatura: 
DP/371/158/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. Pełne informacje w SIWZ i pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/395545

Obsługa i konserwacja w zakresie instalacji telefonicznych

Sygnatura: 
DP/371/167/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Lis 2020 - 13:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. Pełne informacje w SIWZ i pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/395535

Obsługa i konserwacja w zakresie kotłowni i węzłów cieplnych

Sygnatura: 
DP/371/166/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Lis 2020 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. Pełne informacje w SIWZ i pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/395532

Obsługa i konserwacja w zakresie urządzeń i dźwigów

Sygnatura: 
DP/371/165/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. Pełne informacje w SIWZ i pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/395531

Obsługa i konserwacja w zakresie przewodów kominowych

Sygnatura: 
DP/371/164/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Lis 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. Pełne informacje w SIWZ i pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/395529

obsługa i konserwacja w zakresie central wentylacji i klimatyzacji

Sygnatura: 
DP/371/161/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie https://platformazakupowa.pl/transakcja/394651 pisemnie: Uniwersytet Szczeciński, dział Zamówień Publicznych pok. 205 , al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 dokumentację można uzyskać pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/394651

Przeprowadzenie badań metodą CATI lub CAWI wśród przedsiębiorstw nowo powstałych mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego

Sygnatura: 
DP/371/145/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Lis 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/392533

Przeprowadzenie badania: „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach”.

Sygnatura: 
DP/371/129/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Paź 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Oferty mozna składac również za pośrednictwem platformy zakupowej 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/382814

przeprowadzenie badania na panelu internetowym CAWI wśród firm produkujących i dystrybuujących odzież, meble, kosmetyki i farmaceutyki wśród aktywnych zawodowo respondentów

Sygnatura: 
DP/371/131/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Paź 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/381324 lub Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dokumentacja jest dostępna na stornie internetowej 

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/381324

przeprowadzenie badania na panelu internetowym CAWI wśród firm produkujących i dystrybuujących odzież, meble, kosmetyki i farmaceutyki

Sygnatura: 
DP/371/130/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Paź 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/381056 oraz Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 dokumentacja postępowania zamieszczona jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/381056

Subskrybuje zawartość