Usługi

Wykonanie prototypu platformy do rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach sakralnych online

Sygnatura: 
DP/371/42/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327444
Załączniki: 

Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/44/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327250

 Uwaga;

postępowanie prowadzone w formie elektronicznej. 

Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327250 

 

wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109”

Sygnatura: 
DP/371/38/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/326331

stworzenie aplikacji mobilnej (wraz z serwisem administratora - aplikacji [CMS] w Wordpress)

Sygnatura: 
DP/371/40/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Mar 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327157

Wydanie monografii dr Anety Sokół, dr Kamili Słupińskiej, dr Magdaleny Kogut-Jaworskiej, dr Karoliny Dreli: " Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych".

Sygnatura: 
DP/371/24/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie monografii habilitacyjnej dra Zbigniewa Głąbińskiego: „Uwarunkowania aktywności turystycznej polskich seniorów w świetle badań słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.”

Sygnatura: 
DP/371/22/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lut 2020 - 07:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dzial Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/18/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

przygotowanie i realizacja trzech edycji szkoleń, zawierających po trzy moduły tematyczne w każdej edycji w ramach projektu Centrum kompetencji cyfrowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER (POWR.03.01.00-IP.08-003MU/18)

Sygnatura: 
DP/371/20/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Lut 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

wykonanie prac naukowo – badawczych w zakresie opracowania, rozwoju i zastosowania metodyk hodowli okrzemek w celu uzyskania nowych biosyntetycznych materiałów krzemionkowych (biokrzemionki)

Sygnatura: 
DP/371/13/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Stetinensis w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. Wąskiej 13 w Szczecinie"

Sygnatura: 
DP/371/05/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Sty 2020 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/166/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Sty 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Opracowanie pełnobranżowych koncepcji architektonicznych wraz z opracowaniem PFU i szacunkowym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/167/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Sty 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

wykonanie prac naukowo – badawczych w zakresie opracowania, rozwoju i zastosowania metodyk hodowli okrzemek w celu uzyskania nowych biosyntetycznych materiałów krzemionkowych (biokrzemionki)

Sygnatura: 
DP/371/02/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Sty 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń, zajęć warsztatowych organizowanych w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY przez Uniwersytet Szczeciński

Sygnatura: 
DP/371/165/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Sty 2020 - 07:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl
Subskrybuje zawartość