Usługi

Przeprowadzenie badania ankietowego na temat: Poparcie Polaków dla zastosowania innowacji w postaci nudges w polityce publicznej (na różnych poziomach jej prowadzenia)

Sygnatura: 
DP/371/121/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Wrz 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/376893 oraz Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 dokumentacja dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/376893

Usługa druku i dostawa kalendarzy uniwersyteckich na 2021 rok

Sygnatura: 
DP/371/119/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Wrz 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Link do skladania ofert za pomoca platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/376578

Wydanie monografii dr hab. Ewy Krok, pt.: „Partycypacja obywatelska”

Sygnatura: 
DP/371/118/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Wrz 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Przeprowadzenie wywiadów z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego (CATI) wśród co najmniej 400 respondentów - na próbie losowej mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce

Sygnatura: 
DP/371/115/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Wrz 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Postępowanie hybrydowe: pełne informacje w SIWZ i pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/374891

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadcz

Sygnatura: 
DP/371/112/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Wrz 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. Pełne informacje w SIWZ i pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/372076

Wydanie monografii dr Magdaleny Ławickiej, pt.: „ Rozwój relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami – ujęcie modelowe

Sygnatura: 
DP/371/107/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Sie 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/368510

Wydanie monografii dr Magdaleny Ławickiej: Rozwój relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami - ujęcie modelowe

Sygnatura: 
DP/371/94/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Lip 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadcz

Sygnatura: 
DP/371/98/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Sie 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/366473

Część 1 – Konsultacja i merytoryczne dostosowanie dostarczonego narzędzia badawczego (16 pytań w tym 5 pytań metryczkowych), przeprowadzenie pilotażowego badania CAWI /CATI wśród firm rodzinnych w województwie lubuskim i zachodniopomorskim wraz z opracowa

Sygnatura: 
DP/371/91/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Sie 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 Część 1 – Konsultacja i merytoryczne dostosowanie dostarczonego narzędzia badawczego (16 pytań w tym 5 pytań metryczkowych), przeprowadzenie pilotażowego badania CAWI /CATI wśród firm rodzinnych w województwie lubuskim i zachodniopom

Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych – cz. I przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych

Sygnatura: 
DP/371/93/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lip 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/363632

 

UWAGA!

Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/363632

Przeprowadzenie ogólnopolskiego reprezentatywnego badania na panelu internetowym CAWI, wraz z opracowaniem raportu z badania i dostarczeniem surowych danych w Excel

Sygnatura: 
DP/371/92/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lip 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/363583

Załączniki: 

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadcz

Sygnatura: 
DP/371/87/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Lip 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/361903

Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji.

Sygnatura: 
DP/371/84/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/357876

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/357876

Załączniki: 

Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Sygnatura: 
DP/371/80/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych – cz. I przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych

Sygnatura: 
DP/371/78/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Lip 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/356994

 Uwaga!

Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/356994 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D)

Sygnatura: 
DP/371/74/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Lip 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/355572

 Uwaga:

postępowanie prowadzone w całości w formie elektronicznej.

Szczegóły pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/355572

Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/73/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Cze 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ: INNOWACJE I ZARZĄDZANIE”

Sygnatura: 
DP/371/71/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/348596

PRZYGOTOWANIE WYDAWNICZE I DRUK OPRACOWANIA NAUKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY WŁODARCZYK I WOJCIECHA JARECKIEGO – MONOGRAFII – DOTYCZĄCEGO PROBLEMATYKI KOMPETENCJI OBYWATELI UKRAINY NA POLSKIM RYNKU PRACY

Sygnatura: 
DP/371/69/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej 

Link do postępowania

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/348313

Subskrybuje zawartość