Usługi

Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji.

Sygnatura: 
DP/371/84/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/357876

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/357876

Załączniki: 

Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Sygnatura: 
DP/371/80/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych – cz. I przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych

Sygnatura: 
DP/371/78/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Lip 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/356994

 Uwaga!

Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/356994 

Załączniki: 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D)

Sygnatura: 
DP/371/74/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Lip 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/355572

 Uwaga:

postępowanie prowadzone w całości w formie elektronicznej.

Szczegóły pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/355572

Załączniki: 

Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/73/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Cze 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ: INNOWACJE I ZARZĄDZANIE”

Sygnatura: 
DP/371/71/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/348596

PRZYGOTOWANIE WYDAWNICZE I DRUK OPRACOWANIA NAUKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY WŁODARCZYK I WOJCIECHA JARECKIEGO – MONOGRAFII – DOTYCZĄCEGO PROBLEMATYKI KOMPETENCJI OBYWATELI UKRAINY NA POLSKIM RYNKU PRACY

Sygnatura: 
DP/371/69/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej 

Link do postępowania

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/348313

Wydanie monografii naukowej: Michał Bajer „Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille´a i Racine´a w perspektywie historycznoliterackiej” - powtórka

Sygnatura: 
DP/371/66/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Maj 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” - powtórka

Sygnatura: 
DP/371/67/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Maj 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Przygotowanie wydawnicze i druk opracowania naukowego – monografii – dotyczącego problematyki kompetencji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy - powtórka.

Sygnatura: 
DP/371/63/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Maj 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/68/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Maj 2020 - 08:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” INT 109, dla

Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/64/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Maj 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/343227

 Komplet dokumentacji znajduje się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/343227

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem platformy, na której postępowanie jest prowadzone.

WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” - powtórka

Sygnatura: 
DP/371/61/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Przygotowanie wydawnicze i druk opracowania naukowego – monografii – dotyczącego problematyki kompetencji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy.

Sygnatura: 
DP/371/59/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Maj 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109”

Sygnatura: 
DP/371/51/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Kwi 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/330577

WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE”

Sygnatura: 
DP/371/53/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Kwi 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Wydanie monografii naukowej: Michał Bajer „Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille´a i Racine´a w perspektywie historycznoliterackiej”

Sygnatura: 
DP/371/41/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Kwi 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przyg

Sygnatura: 
DP/371/54/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Kwi 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 UWAGA

Postępowanie prowadzone jest w trybie elektronicznym

link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/336254

Świadczenie usług tłumaczeń ustnych (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne) oraz pisemnych w ramach projektu ,,Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” INT

Sygnatura: 
DP/371/52/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Kwi 2020 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/333785

 UWAGA!

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/333785 

wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109”

Sygnatura: 
DP/371/57/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Kwi 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/333470
Subskrybuje zawartość