Usługi

Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/166/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Sty 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Opracowanie pełnobranżowych koncepcji architektonicznych wraz z opracowaniem PFU i szacunkowym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/167/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Sty 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

wykonanie prac naukowo – badawczych w zakresie opracowania, rozwoju i zastosowania metodyk hodowli okrzemek w celu uzyskania nowych biosyntetycznych materiałów krzemionkowych (biokrzemionki)

Sygnatura: 
DP/371/02/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Sty 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń, zajęć warsztatowych organizowanych w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY przez Uniwersytet Szczeciński

Sygnatura: 
DP/371/165/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Sty 2020 - 07:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl

Postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. Dostęp online jednostanowiskowy do Serwisu EquityRT na okres: od 02 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r.

Sygnatura: 
DP/371/159/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Gru 2019 - 15:15
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Wykonanie usług badawczych (RID)

Sygnatura: 
DP/371/158/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Gru 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Ogłoszenie nr 631309-N-2019 z dnia 2019-12-03 r. 

Wydanie dwutomowej monografii: „Tom 1: Mikroekonometria: teoria i praktyka”, „Tom 2: Mikroekonometria w praktyce gospodarki nieruchomościami”

Sygnatura: 
DP/371/143/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lis 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

przeprowadzenie zajęć dydaktycznych „metodyka nauczania zintegrowanego (dydaktyka szczegółowa) - metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej” w ramach projektu „Studia dualne - Nauczyciel i artysta”

Sygnatura: 
DP/371/152/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Lis 2019 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl

świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie do dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2021r.

Sygnatura: 
DP/371/141/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Lis 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Symulacja mediacji i negocjacji” w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika

Sygnatura: 
DP/371/140/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Lis 2019 - 07:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl

Usługi transportu autokarowego z terenu województwa wielkopolskiego – przewóz uczniów szkół podstawowych i średnich wraz z opiekunami w ramach projektu Młody e-lider, nr POWR 03.01.00-00-T080/18-00

Sygnatura: 
DP/371/137/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Lis 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

usługa noclegowa wraz ze śniadaniem na terenie miasta Szczecin dla uczestników projektu „ Młody e-lider”

Sygnatura: 
DP/371/136/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Lis 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl

świadczenie usług cateringowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 czerwca 2021 roku

Sygnatura: 
DP/371/134/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Lis 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński,Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Subskrybuje zawartość